กิจกรรมอบรม

17/06/2018

TM ACADEMY Issue 1 Volume 1 Talent Mobility Academy STARTED!!

WHY? ทำไม ปัจจุบันมีความต้ […]
17/06/2018

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Talent Mobility

Talent Mobility คืออะไร ไข […]
19/06/2018

TM ACADEMY Issue 2 Volume 1 1st MATERIAL SEMINAR for NEW TALENT

หลังจากเปิดตัว Talent Acad […]
29/06/2018

การอบรมด้านวัสดุรุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561

TM ACADEMY  Issue 4 Volume […]
29/06/2018

การอบรมด้านวัสดุรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561

TM ACADEMY  Issue 7 Volume […]
29/06/2018

การอบรมด้านชีววิทยาและสมุนไพรรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2561

TM ACADEMY  Issue 5 Volume […]
29/06/2018

การอบรมด้านวัสดุรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561

TM ACADEMY  Issue 8 Volume […]
29/06/2018

การอบรมด้านวัสดุรุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2561

TM ACADEMY          Issue […]
29/06/2018

การอบรมด้านวัสดุรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน

TM ACADEMY          Issue […]