ภาพบรรยากาศการอบรม ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ (TDTC)