กำหนดการพิธีเปิด วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ